Σήμερα κλείνει 2 χρόνια και ο άνθρωπος που αγάπησε την καρέκλα όσο κανένας


Σήμερα κλείνει 2 χρόνια και ο άνθρωπος που αγάπησε την καρέκλα όσο κανένας