Διχασμένοι οι Διευθυντές του ΔΝΤ για το Ελληνικό Πρόγραμμα - Καμία απόφαση συμμετοχής - Τα λέμε σε ένα χρόνο;


Η ανακοίνωση του Ταμείου στα ελληνικά
(ανεπίσημη μετάφραση TPP):

Οι περισσότεροι εκτελεστικοί Διευθυντές συμφώνησαν με την εκτίμηση του Ταμείου ενώ κάποιοι Διευθυντές είχαν διαφορετική οπτική σχετικά με τη δημοσιονομική πορεία και την βιωσιμότητα του χρέους. Οι Διευθυντές επεσήμαναν την προσπάθεια των ελληνικών αρχών για τη σημαντική οικονομική αναπροσαρμογή και τη μείωση των ανισοτήτων από το 2010, με την υποστήριξη σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Αναγνώρισαν ότι αυτή η προσαρμογή είχε βαρύ τίμημα στην κοινωνία και τα υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανεργίας συνέβαλλαν στην μείωση του ρυθμού εφαρμογής της. Οι Διευθυντές παρότρυναν τις αρχές να επιταχύνουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για να εξασφαλιστεί η επιστροφή σε μια πραγματική ανάπτυξη και βιωσιμότητα του χρέους. Δεδομένων των υπαρχόντων κινδύνων οι Διευθυντές τόνισαν ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, στους ισοσκελισμένους ισολογισμούς και στην αφαίρεση των εμποδίων στην ανάπτυξη.

Οι περισσότεροι Διευθυντές συμφώνησαν ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερη δημοσιονομική εξυγίανση στην παρούσα φάση, δεδομένης της εντυπωσιακής προσαρμογής μέχρι σήμερα που αναμένεται να φέρει μεσοπρόθεσμα τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ, ενώ κάποιοι Διευθυντές θεωρούν ότι αυτό θα φτάσει στο 3,5% μέχρι το 2018. Ωστόσο, Οι Διευθυντές ζήτησαν την εξισορρόπηση της δημοσιονομικής πολιτικής με την διεύρυνση του προσωπικού φόρου εισοδήματος βασισμένο στον εξοθολογισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος προκειμένου να υπάρξει χώρος για στοχευμένη κοινωνική βοήθεια στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να γίνει εφικτή η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ενώ οι περισσότεροι Διευθυντές είναι υπέρ ενός ουδέτερου εξισορροπημένου προϋπολογισμού, κάποιοι υποστήριξαν ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να υποστηρίξουν προσωρινά υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, δεδομένου ότι θα εφαρμοστούν μόλις το παραγωγικό κενό μειωθεί και οι επιπτώσεις της ανάκαμψης ελαχιστοποιηθούν.
Οι Διευθυντές έκαναν έκκληση για την ανανέωση των προσπαθειών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και στην αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου φορολογικού χρέους. Ενθάρρυναν τις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν την φορολογική διοίκηση, να επικεντρωθούν στους ελέγχους των υψηλών εισοδημάτων και να ενισχύσουν την εφαρμογή του πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Οι Διευθυντές για μια ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση για τους βιώσιμους φορολογούμενους βασισμένη στην δυνατότητά τους να πληρώνουν και καλωσόρισαν τα σχέδια για την εγκαθίδρυση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.

Οι περισσότεροι Διευθυντές θεωρούν ότι παρά τις τεράστιες θυσίες των Ελλήνων και την γενναιόδωρη υποστήριξη των Ευρωπαίων είναι πιθανό να απαιτηθεί επιπλέον ελάφρυνση προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του χρέους. Τόνισαν την ανάγκη να υπολογιστεί αυτή η ελάφρυνση σε βάση ρεαλιστικών παραδοχών σχετικά με τη δυνατότητα της Ελλάδας να παράγει και να διατηρήσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι Διευθυντές υπογράμμισαν, ωστόσο, ότι η ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές πολιτικές εφαρμογής για να επανέλθει η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα.

Η επόμενη διαβούλευση του Άρθρου 4 για την Ελλάδα αναμένεται να γίνει, όπως συνηθίζεται σε 12 μήνες.

Οι Διευθυντές καλωσόρισαν την εκ των υστέρων αξιολόγηση των εκτεταμένων ρυθμίσεων της περιόδου 2012-2016. Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η αξιολόγηση προσφέρει χρήσιμη βάση για μια συζήτηση ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα από αυτές τις ρυθμίσεις. Οι Διευθυντές επεσήμαναν την σημαντικότητα της δημιουργίας ρεαλιστικών προγνώσεων και στόχων, την εξασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης και της ελάφρυνσης του χρέους, στην επιχείρηση δημοσιονομικής προσαρμογής μέσω υψηλού επιπέδου μέτρων με ένα ρυθμό που θα είναι συμβατός με την δυνατότητα εφαρμογής ανά χώρα και στην υιοθέτηση καλά σχεδιασμένων δομικών μεταρρυθμίσεων που θα βασίζονται στην στιβαρή ιδιοκτησία και σε φειδωλές προϋποθέσεις. Οι Διευθυντές ανυπομονούν να συζητήσουν το επιχειρησιακό πλαίσιο για την συνεργασία στη χρηματοδότηση με τις νομισματικές ενώσεις.