Προβλήματα στο Ενιαίο Σύστημα Ασφάλισης. Πολλοί ασφαλισμένοι δεν εμφανίζονται στο σύστημα και δεν δικαιούνται παροχών. Κάντε τον έλεγχο και εσείς για να γλυτώσετε το τρέξιμο.


Υπάρχει πρόβλημα (ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) μετά την μετάβαση στο ενιαίο σύστημα ασφάλισης, που εντοπίζεται κυρίως :

α) Σε αυτούς που βγήκαν τα τελευταία 5 χρόνια στη σύνταξη
β) Στις χήρες και σε όλους τους έμμεσα ασφαλιζομένους
γ) Στις εν ζωή γυναίκες υπεργήρων συνταξιούχων (πάνω από 75 ετών)


Πριν αρχίσετε να τρέχετε στο ΙΚΑ (συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιζομένοι στο δημοσίου)  μπείτε στην παρακάτω σελίδα και δείτε αν είστε ενήμεροι ασφαλιστικά. Για τα έμμεσα - προστατευόμενα μέλη πρέπει να φαίνονται και στον κύρια ασφαλισμένο, αλλιώς και πάλι υπάρχει σοβαρό θέμα.

Καταρχήν πρέπει να έχετε / γνωρίζεται τα παρακάτω στοιχεία :
α)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ - Προσοχή και οι ασφαλιζομένοι του δημοσίου πλέον έχουν μητρώο ΙΚΑ.
β)ΑΜΚΑ
Γ)ΑΦΜ

Την βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας να την εκτυπώσετε και να την έχετε μαζί σας.
Υπόψη ότι πλην των συνταξιούχων η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ισχύει μέχρι την 28 Φεβρουαρίου του επομένου έτους (δλδ για το 2017, ισχύει μέχρι 28/2/2018).

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/

Εφόσον δεν σας βγάζει στο σύστημα ή δεν εμφανίζονται οι έμμεσα ασφαλισμένοι στην καρτέλα του άμεσα ασφαλισμένου (όπως στην εικόνα της κορυφής) πρέπει να γίνει εκ νέου απογραφή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει με το βιβλιάριο του ΙΚΑ ή του Δημοσίου (ανάλογα) και το βιβλιάριο του Άμεσα ασφαλισμένου (για τους έμμεσα), καθώς και :
α)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
β) Φωτοτυπία ταυτότητας
γ) Εκκαθαριστικό εφορίας

να μεταβείτε στα γραφεία του ταμείου σας για εκ νέου απογραφή!