Καλημέρα από την ψεκασμένη Ελλάδα


Καλημέρα από την ψεκασμένη Ελλάδα

Goodmorning from chemtrailed Hellas(Greece)




Αθήνα (Athens Hellas):

Θεσσαλονίκη (salonica Hellas)