Μαθηματικές πράξεις 3ης Δημοτικού και Ελληνική οικονομία

Μαθηματικές πράξεις 3ης Δημοτικού:
Τα κόκκινα δάνεια πλέον ξεπέρασαν τα 140 δις (στοιχεία Οκτωβρίου) και αντιστοιχούν στο 40% των συνολικών δανείων 350 δις ευρώ. (πρώτο κρατούμενο)
Οι εκκρεμείς οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο στις 17/10 ξεπέρασαν τα 100 δις (δεύτερο κρατούμενο)
Οι οφειλές ιδιωτών προς φορείς του δημοσίου (δήμου, ΔΕΗ, νερό κλπ) ξεπέρασαν την 1/10 τα 10 δις (τρίτο κρατούμενο).
Οι συνολικές οφειλές λοιπόν των ιδιωτών προς το δημόσιο και τις τράπεζες βρίσκονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 460 δις ευρώ.
Το δημόσιο χρέος προς τους δανειστές βρίσκεται στο ποσό των 360 δις.
Οπότε η χώρα μας (δημόσιο και ιδιώτες) έχουν ένα χρέος της τάξης των 820 δις...
Αντε γεια!